VYKSTANTI PARODA
No title Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Tito termų (iš tiesų – Nerono Domus Aurea) griuvėsių vaizdas (Nr. 2), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 51 x 55 (klišė), 59,3 x 71,5 (lakštas), Sign. AK: Franc. Smugliewicz Pit. Polacco disegno, AD: M. Carloni Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro a Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Bakcho jaunystė (Nr. 13), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas), Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Bakcho jaunystė (Nr. 14), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 30,7 x 40 (klišė), 59,4 x 71,6 (lakštas), Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise ,AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Bakcho vaikystė (Nr. 16), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 30,9 x 41 (klišė), 59,3 x 72 (lakštas), Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni inc. ,AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Bakcho gimimas Semelei (Nr. 17), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,5 (klišė), 59,5 x 72 (lakštas) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Apolonas (Nr. 22), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 55 x 59,5 Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Pomona (Nr. 23), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1. Nespalvotas variantas: 1776–1787, pop., vario raiž., 47 x 49, Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Pomona (Nr. 23), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 2. Spalvotas variantas: 1776–1787, pop., vario raiž., guašas, 55,4 x 59,5, Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) Marco Carloni (1742–1796, grav.), Mūza ir Polifemas (Nr. 29), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50,2 x 54,3, Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Liucijus Papirijus (Nr. 30) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50 x 54, Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Lubų freskos ir stiuko lipdyba (Nr. 38), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) , 1776–1787, pop., vario raiž., akv., 47 x 49 Sign. AK: Franc. Smagliewicz disegno, AD: Carloni incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Marsas ir Venera (Nr. 34), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 49,5 x 53,2, Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Procesija (Nr. 51), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50 x 53,2, Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 56 x 30, Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Apolonas (Nr. 22), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 48 x 50,4 Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Ariadnė Naksos saloje (Nr. 31) (Merkurijus Plutono karalystėje), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 50 x 51, Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Vynuogių derliaus vežimas (Nr. 50), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) 1776–1787, pop., vario raiž., 48,5 x 53, Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano inc; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Skliautinių lubų plafono dekoras (Nr. 22), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 64 x 63, Sign. AK: F. Smugliewicz Pitt. E Brenna disegnorono; AD: M. Carloni incise; AC: In Roma 1814 presso Pietro Manna alle Convertite al Corso No. 184. Marco Carloni (1742–1796, grav.), Parterio planas (Nr. 4), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 53 x 57 Sign. AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Iliustracija iš 1786 m. prancūziško leidinio: Nicolas Ponce, Description des bains de Titus, ou Collection des peintures trouvées dans les ruines des thermes de cet empereur (A Paris chez l'auteur... 1786) 1786, pop.,vario raiž., akv., ~22 x 24 Leidėjas: Nicolas Ponce, graveriai įvairūs, spalvintojai nežinomi 1. Pranciškus Smuglevičius, Vincenzo Brenna. 21-os salės dekoras (plg. repr. in: Złoty Dom Nerona...: 220) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), 1782, pop., vario raiž., ~49 x 32, Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje) 4 mūzos iš Vatikano muziejaus 1.Euterpe. Che esistena nel Palazzo Lancellotti (il. nr. XVIII) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), 1782, pop., vario raiž., ~49 x 32, Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje), 4 mūzos iš Vatikano muziejaus 2.Erato. Già nel Giardino del Quirinale(il. nr. XXIII) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), 1782, pop., vario raiž., ~49 x 32, Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje), 4 mūzos iš Vatikano muziejaus, 3.Polinnia. Trovata negli oliveti di Tivoli (il. nr. XXIV) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), 1782, pop., vario raiž., ~49 x 32, Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje), 4 mūzos iš Vatikano muziejaus, 4.Mnemosyne. Trovata negli oliveti di Tivoli (il. nr. XXVIII) 3 romėniškos stelos, ~1820 (?), pop., vario raiž., guašas, akv., 31,5 x 49,6 Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.), Antikinė scena (vyro ir moters su gausybės ragu figūros), 1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3, Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.), Antikinė scena (dvi moteriškos dinamiškos figūros), 1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3, Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.), Antikinė scena (dvi moteriškos statiškos figūros), 1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3, Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), Piešiniai pagal romėniškas kamėjas I (Moteris prie aukuro; vyras su lazda ir gyvūnu), ~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 13,4 x 22, Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.) Piešiniai pagal romėniškas kamėjas II (Moteris su skraiste; vyras su strėle ir gyvūnu), ~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 15 x 21, Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris, F. Chardon Ainé) Chasselat fils (1782–1843, dail.), L.–J. Masqelier (1741–1811, grav.), Piešiniai pagal romėniškas kamėjas III (du moteriški profiliai), ~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 13,4 x 22 Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Chasselat fils (1782–1843, dail.), L.–J. Masqelier (1741–1811, grav.), Piešiniai pagal romėniškas kamėjas IV (Satyras ir nimfa prie aukuro), ~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 15 x 15 Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Henry Mases (grav.), Graikiškos vazos (krateras, amfora, kantaras) Published by [...] and Martin, XIX a., pop., spalv. vario raiž., 24 x 19,5
No title Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Tito termų (iš tiesų – Nerono Domus Aurea) griuvėsių vaizdas (Nr. 2),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 51 x 55 (klišė), 59,3 x 71,5 (lakštas),
Sign. AK: Franc. Smugliewicz Pit. Polacco disegno, AD: M. Carloni Romano incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro a Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Bakcho jaunystė (Nr. 13),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas),
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Bakcho jaunystė (Nr. 14),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 30,7 x 40 (klišė), 59,4 x 71,6 (lakštas),
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise ,AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Bakcho vaikystė (Nr. 16),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 30,9 x 41 (klišė), 59,3 x 72 (lakštas),
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni inc. ,AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Bakcho gimimas Semelei (Nr. 17),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,5 (klišė), 59,5 x 72 (lakštas) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Apolonas (Nr. 22),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 55 x 59,5 Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Pomona (Nr. 23),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1. Nespalvotas variantas: 1776–1787, pop., vario raiž., 47 x 49, 
Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni Romano incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Pomona (Nr. 23),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
2. Spalvotas variantas: 1776–1787, pop., vario raiž., guašas, 55,4 x 59,5,
Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni Romano incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Mūza ir Polifemas (Nr. 29),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50,2 x 54,3,
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Liucijus Papirijus (Nr. 30)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50 x 54,
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Lubų freskos ir stiuko lipdyba (Nr. 38),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) ,
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 47 x 49 
Sign. AK: Franc. Smagliewicz disegno, AD: Carloni incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Marsas ir Venera (Nr. 34),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 49,5 x 53,2,
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Procesija (Nr. 51),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 50 x 53,2,
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 56 x 30,
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Apolonas (Nr. 22),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 48 x 50,4
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Ariadnė Naksos saloje (Nr. 31) (Merkurijus Plutono karalystėje),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 50 x 51,
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano incise; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Vynuogių derliaus vežimas (Nr. 50),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., 48,5 x 53,
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno; AD: M. Carloni Romano inc; AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Skliautinių lubų plafono dekoras (Nr. 22),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 64 x 63,
Sign. AK: F. Smugliewicz Pitt. E Brenna disegnorono; AD: M. Carloni incise; AC: In Roma 1814 presso Pietro Manna alle Convertite al Corso No. 184. Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Parterio planas (Nr. 4),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 53 x 57
Sign. AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Iliustracija iš 1786 m. prancūziško leidinio: Nicolas Ponce, Description des bains de Titus, ou Collection des peintures trouvées dans les ruines des thermes de cet empereur (A Paris chez l'auteur... 1786)
1786, pop.,vario raiž., akv., ~22 x 24     
Leidėjas: Nicolas Ponce, graveriai įvairūs, spalvintojai nežinomi               1. Pranciškus Smuglevičius, Vincenzo Brenna. 21-os salės dekoras (plg. repr. in: Złoty Dom Nerona...: 220) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
1782, pop., vario raiž., ~49 x 32,
Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje)
4 mūzos iš Vatikano muziejaus
1.Euterpe. Che esistena nel Palazzo Lancellotti (il. nr. XVIII) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
1782, pop., vario raiž., ~49 x 32,
Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje),
4 mūzos iš Vatikano muziejaus
2.Erato. Già nel Giardino del Quirinale(il. nr. XXIII) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
1782, pop., vario raiž., ~49 x 32,
Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje),
4 mūzos iš Vatikano muziejaus,
3.Polinnia. Trovata negli oliveti di Tivoli
(il. nr. XXIV) Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
1782, pop., vario raiž., ~49 x 32,
Iš: Statue del Museo Pio-Clementino (Presso Lodovico Mirri, 1782; leista Romoje),
4 mūzos iš Vatikano muziejaus,
4.Mnemosyne. Trovata negli oliveti di Tivoli
(il. nr. XXVIII) 3 romėniškos stelos,
~1820 (?), pop., vario raiž., guašas, akv., 31,5 x 49,6 Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.),
Antikinė scena (vyro ir moters su gausybės ragu figūros),
1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3,
Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.),
Antikinė scena (dvi moteriškos dinamiškos figūros),
1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3,
Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.), M. Lacombe (grav.),
Antikinė scena (dvi moteriškos statiškos figūros),
1789–1814, pop., vario raiž., guašas, akv., 30,1 x 28,3,
Iš: Tableaux, Statues, Bas-reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Palais Pitti (Paris, Lacombe, 1789–1814) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.),
Piešiniai pagal romėniškas kamėjas I (Moteris prie aukuro; vyras su lazda ir gyvūnu),
~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 13,4 x 22,
Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Jean Baptiste Joseph Wicar (1762–1834, dail.)
Piešiniai pagal romėniškas kamėjas II (Moteris su skraiste; vyras su strėle ir gyvūnu),
~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 15 x 21,
Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris, F. Chardon Ainé) Chasselat fils (1782–1843, dail.), L.–J. Masqelier (1741–1811, grav.),
Piešiniai pagal romėniškas kamėjas III (du moteriški profiliai),
~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 13,4 x 22
Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Chasselat fils (1782–1843, dail.), L.–J. Masqelier (1741–1811, grav.),
Piešiniai pagal romėniškas kamėjas IV (Satyras ir nimfa prie aukuro),
~1820, pop., ofortas, akv., guašas, 15 x 15
Iš: Pierres gravées antiques. Dessiné par J. B. Wicar. Gravé à l‘Eau-forte par et terminé par Depréel (Paris) Henry Mases (grav.),
Graikiškos vazos (krateras, amfora, kantaras)
Published by [...] and Martin,
XIX a., pop., spalv. vario raiž., 24 x 19,5
Domus Aurea | Pranciškus Smuglevičius | Spalio 18–gruodžio 2 d.
.